Яңа Чишмә хәбәрләре
 • Рус Тат
 • Күңелләре картаймый

  Го­мер буе бө­тен бар­лы­гын хез­мәт­кә, җәм­гы­ять­кә ба­гыш­ла­ган шә­хес­ләр, ла­ек­лы ял­га чык­са­лар да, шу­шы җәм­гы­ять­нең бер өле­ше бу­лып ка­ла­лар һәм җәм­гы­ять­не үс­те­рү­дә ак­тив кат­на­шу­ла­рын дә­вам итә­ләр. 27 гыйн­вар­да ра­йон­ның ве­те­ран­нар (пен­си­о­нер­лар) Со­ве­ты җә­мә­гать оеш­ма­сы Пле­ну­мы­ның уты­ры­шын­да кат­на­шу­чы­лар шул хак­та сөй­лә­де­ләр. Ла­ри­са ФЕ­ДО­РО­ВА

  Пле­нум уты­ры­шын­да ра­йон баш­лы­гы Вя­чес­лав Коз­лов, "Рос­пот­реб­над­зор" фе­де­раль хез­мә­те җи­тәк­че­се Ма­ри­на Патя­ши­на, авыл җирлекләре башлык-лары, ра­йон хез­мәт­лә­ре: со­ци­аль як­лау, пен­сия фон­ды бү­лек­лә­ре, РҮХ җи­тәк­че­лә­ре, авыл­лар­да­гы пен­си­о­нер­лар Со­ве­ты рә­ис­лә­ре кат­наш­ты, уты­рыш­ны ра­йон­ның ве­те­ран­нар Со­ве­ты рә­и­се Алек­сандр Ско­ков алып бар­ды.

  Со­вет­ның эше ту­рын­да­гы от­чет док­ла­дын­да Алек­сандр Алек­санд­ро­вич ве­те­ран­нар һәм пен­си­о­нер­лар өчен тор­мыш­ла­рын­да яңа чор баш­ла­на (ба­ра), алар буш ва­кыт­ла­рын җәм­гы­ять­не үс­те­рү­гә ба­гыш­лый ала­лар, дип бил­ге­ләп үт­те. Чы­гыш ясау­чы атап үт­кән ра­йон ак­ти­вист­ла­ры - ве­те­ран­нар: Мид­хәт Га­зый­мов, Анас­та­сия Коз­ло­ва, Кад­рия Га­ти­на, Вла­ди­мир Сли­мов ке­бек­ләр хез­мәт­кә на­мус­лы мө­нә­сә­бәт үр­нә­ге бу­лып то­ра­лар, яшь­ләр­гә йо­гын­ты ясый­лар. Ве­те­ран­нар­ның ба­ла­лар бе­лән оч­ра­шып үз­лә­ре­нең авыр ба­ла­чак­ла­ры, яшь­лек­лә­ре, су­гыш, на­мус ту­рын­да сөй­ләү­лә­ре мо­ңа ми­сал бу­ла ала, ди­де ул. Ра­йон пен­си­о­нер­ла­ры үсеп ки­лү­че бу­ын­ны ру­хи, пат­ри­о­тик тәр­би­я­ләү бе­лән бәй­ле бар­лык ча­ра­лар­да кат­на­ша­лар, кү­бе­се үз­лә­ре сә­ла­мәт яшәү рә­ве­ше алып ба­ра­лар һәм мо­ңа авыл­даш­ла­рын да дәрт­лән­де­рә­ләр, үзеш­чән сән­гать­тә кат­на­ша­лар һ.б. А.А. Ско­ков үзе­нең чы­гы­шын­да бар­лык пен­си­о­нер­лар­ны бор­чы­ган проб­ле­ма­лар­ны да бә­ян ит­те - сә­я­си реп­рес­сия кор­бан­на­ры һәм тыл хез­мәт­чән­нә­ре ис­тә­ле­ге­нә һәй­кәл­ләр тор­гы­зу, Җи­ңү пар­кын бул­ды­ру, шу­лай ук ве­те­ран­нар Со­ве­ты проб­ле­ма­сы - ка­би­нет бул­мау­ны да әй­теп үт­те, шул ка­би­нет­та алып ку­ел­ган оеш­ты­ру тех­ни­ка­сын ур­наш­ты­рыр­га һәм граж­дан­нар­ны ка­бул итәр­гә мөм­кин бу­лыр иде.

  Вя­чес­лав Ми­хай­ло­вич Коз­лов үзе­нең чы­гы­шын­да ве­те­ран­нар оеш­ма­ла­ры баш­кар­ган эш­ләр ар­ка­сын­да хә­зер күп­че­лек мәсь­ә­лә­ләр хәл ител­гән: ве­те­ран­нар­ның җир­ле Со­ве­ты рә­и­се һәм авыл җир­ле­ге баш­лы­гы ара­сын­да үза­ра аң­ла­шу бул­ган җир­дә өл­кән бу­ын­ның со­ци­аль-икъ­ти­са­дый мән­фә­гать­лә­рен як­лау мөм­кин­ле­ге бар, дип бил­ге­ләп үт­те.

  Хә­зер ра­йон җи­тәк­че­ле­ге өл­кән­нәр өчен мө­һим мәсь­ә­лә­ләр­не хәл итә: авыл­лар­дан ра­йон­га ба­ру һәм кай­ту өчен ки­мен­дә 2 бе­рәм­лек җә­мә­гать транс­пор­ты бул­ды­рыр­га, сак­лык бан­кы бү­лек­чә­лә­ре бул­ма­ган авыл­лар­да "Тә­гәр­мәч өс­тен­дә­ге Сак­лык бан­кы" оеш­ты­рыр­га ки­рәк.

  Пле­нум уты­ры­шы­на ча­кы­ры­лу­чы­лар үз­лә­ре­нең со­рау­ла­рын да җит­кер­де­ләр, тик со­рау­лар аз һәм җи­ңел хәл ите­лә тор­ган иде. Бу исә ве­те­ран оеш­ма­ла­ры­ның ин­фор­ма­ци­он эшен та­гын бер кат рас­лый ди­гән сүз.

  Уты­рыш­та кат­на­шу­чы­лар ра­йон дә­рә­җә­сен­дә­ге ара­ла­шу­дан ка­нә­гать кал­ды­лар һәм РМЙ ар­тист­ла­ры баш­кар­ган ма­тур җыр­лар­дан рә­хәт­лек ал­ды­лар.

  Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

   

  Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


  Нравится
  Поделиться:
  Реклама
  Комментарии (0)
  Осталось символов: