Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Җәмгыять

“Мәктәп-җанымның яртысы”

Яңа Чиш­мә гим­на­зи­я­се ди­рек­то­ры Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на Сы­ро­ва­ны Яңа Чиш­мә­дә бү­ген бел­мә­гән ке­ше юк­тыр, мө­га­ен. Бу мәк­тәп­тә ул пе­да­го­гик хез­мә­тен 1972 ел­да та­рих укы­ту­чы­сы бу­ла­рак баш­лый, ан­на­ры 25 ел­дан ар­тык за­вуч бу­лып эш­ли һәм соң­гы 7 ел­да мәк­тәп­не җи­тәк­ли. Ир­тә­гә, 27 ок­тябрь­дә, Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на үзе­нең тү­гә­рәк да­та­сын - юби­ле­ен бил­ге­ләп үтә.

Мәк­тәп һәр­чак аның җа­ны­ның бер өле­ше бу­ла. Ул үзе­нең 40 ел го­ме­рен мәк­тәп­кә ба­гыш­ла­ган. Авыл хал­кы­ның күп­че­ле­ге шу­шы мәк­тәп юлын үт­кән һәм ул һәр­кай­сы­на әни­ләр­чә кай­гыр­ту­чан­лык күр­сәт­кән. Ул үзе­нең бар­лык уку­чы­ла­рын бе­лә һәм ях­шы хә­тер­ли. Бу мәк­тәп­кә аның күп­ме ва­кы­ты, хез­мә­те, тү­зем­ле­ле­ге са­рыф ител­гән, ул шу­шы мәк­тәп бе­лән бер бө­тен.

Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на ра­йон­да­гы иң күп сан­лы пе­да­гог­лар һәм уку­чы­лар кол­лек­ти­вын, юга­ры укы­ту - тех­ник ча­ра­лар­га ба­е­тыл­ган мәк­тәп-гим­на­зи­я­не җи­тәк­ли. Һәм бо­лар­ның ба­ры­сы бе­лән дә ида­рә итү җи­ңел­ләр­дән тү­гел. Энер­ги­я­ле, га­дел пе­да­гог уку-укы­ту, ху­җа­лык эш­лә­рен, ад­ми­нист­ра­тив проб­ле­ма­лар­ны уңыш­лы хәл итә. Пе­да­гог яшь хез­мәт­тәш­лә­ре бе­лән үзе­нең бай тәҗ­ри­бә­се, бе­ле­ме бе­лән ур­так­ла­ша, уку­чы­лар өчен акыл­лы ос­таз һәм тәр­би­я­че бу­лып ка­ла. Сә­ләт­ле җи­тәк­че бу­ла­рак, ку­ел­ган мак­сат­лар­га ире­шү­дә кол­лек­тив­ны туп­лый бе­лә. Ул укы­ту­чы ял итәр­гә ти­еш бул­ган җәй­ге чор­да тү­гел, ә сен­тябрь­дә, яңа уку елы­на бар да әзер бул­гач кы­на ял итә. Бы­ел­гы җәй ае­ру­ча да "кы­зу" бул­ган, мәк­тәп­кә ка­пи­таль ре­монт эш­лә­ре­нә гим­на­зия 6 млн. сум ак­ча үз­ләш­тер­гән. Ди­рек­тор­га бай­так нер­вы­ла­ныр­га ту­ры кил­гән, тик шу­лай да ре­монт­ны үз ва­кы­тын­да тө­гәл­ли ал­ган­нар.

Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на үзе­нең бар­лык проб­ле­ма­ла­рын үзе хәл ит­кән һәм үзе чи­шә. Үзе­не­кен ге­нә­ме әле? Аңа яр­дәм, ки­ңәш со­рап мө­рә­җә­гать итү­че­ләр дә бай­так, кө­чен­нән кил­гән ка­дәр ул ба­рын да эш­ләр­гә ты­ры­ша. Яңа­чиш­мә­ле­ләр аны яра­тып, их­ти­рам бе­лән тел­гә ала­лар. Ул ра­йон­да иң әй­бәт пе­да­гог­лар­ның бер­се, "Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ат­ка­зан­ган укы­ту­чы­сы" исе­мен йөр­тә, ал­ган гра­мо­та­ла­ры һәм бү­ләк­лә­ре дә би­хи­сап. Шу­лай да ул үз мәк­тә­бе уку­чы­ла­ры иреш­кән ка­за­ныш­лар бе­лән күб­рәк го­рур­ла­на. Уку­чы­лар­ның ин­но­ва­ци­он про­ект­ла­ры җи­ңү­лә­ре бе­лән мәк­тәп ал­да ба­ра. Шу­шы көн­нәр­дә бер төр­кем укы­ту­чы­лар үз­лә­ре­нең уку­чы­ла­ры бе­лән «Перс­пек­ти­ва» дип атал­ган ин­но­ва­ци­он про­ект­лар­ның өчен­че тө­бә­ка­ра кон­кур­сы кы­са­ла­рын­да яңа про­ект­лар як­лау­га ба­ра­чак­лар. Гим­на­зия - төр­ле дә­рә­җә­дә­ге фән олим­пи­а­да­ла­рын­да кат­на­шып, күп сан­лы җи­ңү­че­ләр бир­гән мәк­тәп. Ул яңа уку елы­на хә­зер­лек бу­ен­ча да ел са­ен ал­да. Мәк­тәп-гим­на­зи­я­нең ка­за­ныш­ла­ры би­хи­сап. Бо­лар­ның ба­ры­сын­да да ди­рек­тор­ның хез­мә­те зур.

Юби­лей көн­нә­рен­дә Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на­ны ка­би­не­тын­да оч­ра­ту кы­ен. Ул гел эш бе­лән мәш­гуль. Хә­зер­ге­се ва­кыт­та гим­на­зи­я­дә "Ү­тем­ле мо­хит" прог­рам­ма­сы бу­ен­ча тө­зе­леш эш­лә­ре ба­ра, аның ба­ры­шын­да мәк­тәп­не тө­зек­лән­де­рү дәвам ит­те­ре­лә­чәк. Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на ни­һа­ять гим­на­зи­я­дә акт­лар за­лы бул­ды­ру өчен кө­чен һәм ва­кы­тын кыз­ган­мый. Шу­шы прог­рам­ма­ны тор­мыш­ка ашы­ру бу­ен­ча эш гөр­ләп ба­ра.

-Юби­ле­ем­ны ни­чек кар­шы­лыйм­мы? Эш һәм та­гын бер кат эш бе­лән, те­лә­сә кай­сы мәк­тәп ди­рек­то­ры­ны­кы ке­бек үк, эш­нең очы-кы­рые юк. Мәк­тәп - җа­ным­ның яр­ты­сы, дип әй­тү­ем, чын­лап та хак­тыр.

Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на бир­гән ин­тервь­ю­сын­да да үзе­нә һәм җа­вап­лы ва­зый­фа­сы­на туг­ры кал­ды - җа­ны-тә­не бе­лән ул мәк­тәп проб­ле­ма­ла­ры­на чум­ган. "П­лан­на­ры - зур­дан ку­бып…" - бу аның ха­кын­да. Алар­ны тор­мыш­ка ашы­ру­да аңа уңыш­лар те­ли­без.

Без Тать­я­на Ни­ко­ла­ев­на­ны юби­лее бе­лән кот­лап, нык­лы сә­ла­мәт­лек, күп­кыр­лы пе­да­го­гик хез­мә­тен­дә уңыш­лар те­ли­без.

Оль­га ИВА­НО­ВА

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев